E-max Kroner, Indlæg & Facader​

Glaskeramik er blevet anvendt med succes i dentalbranchen i over 20 år. I de senere år er patienterne begyndt at vise stigende interesse for disse høj estetiske og biokompatible restaureringer.

Idag er der mulighed for at fræse disse emner ud med moderne CAD-CAM teknologi som alternativ til den eksisterende presseteknik.

Den kliniske holdbarhed af glas keramiske enkeltkroner er blevet dokumenteret i langtidsundersøgelser , men i kindtandsregionen er det nødvendigt at vælge endnu stærkere materialer såsom metal eller Zirkonium oxid.

​E.Max Kroner

​En patient med plastfyldte fronttænder restaureres ved hjælp af E.max kroner på 1+1 og udskiftning af plast på 2+2. Tænderne er misfarvede på grund af tidligere plastfyldninger og patienten er utilfreds med tandstillingen​ 

Fortænderne er nu erstattet af E.max kroner og tandstillingen er ændret i henhold til patientens ønske. 

E.Max Indlæg

E.max keramiske indlæg til erstatning af amalgramfyldninger.

Billederne viser en patient, der har fået udskiftet to gamle fyldninger med indlæg i E.max

Ved behandlingens afslutning kan restaureringerne kun vanskeligt skelnes​ 

E. Max Facader

Behandling af patient med knækkede og let misfarvede fortænder (1+1).

​Tænderne er restaureret med keramikfacader i E.Max press

​Valg af Glaskeramik

Den innovative lithium disilicate (LS2) glas-keramik IPS e.max CAD tilbyder 2.5 to 3 gange så høj en styrke (360 MPa) som andre glas keramer. Det er således ikke blot de estetiske krav der bliver imødekommet , men også en økonomisk fornuftigt alternativ til andre restaureringer.

I tæt samarbejde udvælger vi den bedste løsning for patienten. E-max er et godt valg ligegyldig om du vælger kroner/facader udført som fuldanatomiske restaureringer eller de udføres med "cut-back" teknik så der påbrændes e-max ceram efterfølgende .Alt i alt et bredt spektrum af helkeramiske løsninger der kan tilfredsstille patienternes æstetiske ønsker.

Preperation Vejledning ​

​Succesrige resultater kan kun opnås hvis præparationsvejledningen følges og restaureringen overholder kravene til dimensioner og optimal udformning.

Generelle retningslinier for fuldkeramiske restaureringer

  • ​Ingen skarpe vinkler eller kanter
  • ​Chamfer præparation med afrundede kanter og hjørner
  • ​Incisale og okklusale kanter , særlig på delikate fronttænder skal være min 1 mm af hensyn til CAD/CAM fremstilling .
  • ​De angivne mål er minimums tykkelser for IPS.e.max CAD restaureringer.​

Veneer

- Hvis det er muligt skal præparationen afsluttes i emajlelaget af hensyn til bindingen med plastcement.

​- Reducer tanden facialt og cervicalt med 0.6mm og incisalkanten med 0,7 mm.

Fronttands præp.

​- Reducer den anatomiske form under hensyntagen til de angivne minimums tykkelser for materialet.

​- Reducer incisalkanten 1.5 mm

- Reducer det labiale og linquale område med 1,2 mm

- Til konventionel eller adhæsiv cementeringsteknik bør præparationen indeholde retention elementer.

Indlæg

- Statisk og dynamisk antagonist kontakt må inddrages i overvejelserne inden fastlæggelse af præparationen.

​- Præparationen må ikke udformes således , at der bliver okklusion på okklusale kanter .

- Præparationen skal være mindst 1.0 mm dyb og 1,0 mm bred.

- Udform kaviteten i tanden således at der bliver en vinkel på 100-120 grader imellem indlæg og præparationens væggene .

- Afrund alle indre kanter for at forhindre stress i det keramiske materiale.

- Lav endelig ikke Skive afslutning eller fjertynde afslutninger

Onlay

- Samme som indlægge men endvidere:

​- Lav mindst 1.0 mm overdækningen på cuspides .

Partial krone

- Samme som indlægge men endvidere :

​- Reducer cuspides med mindst 1,5 mm

​- Præparer en cirkulær skulder med indre afrundet kant . Bredden skal være minimum 1.0 mm

Kindtand

- Samme som partiel krone , men

​- Reducer den incisale fjerdedel af kronen med 1,5 mm

​- Reducer det faciale område med 1,5 mm

​- Til konventionel eller adhæsiv cementeringteknik må præparationen udvise retention egenskaber.

Bruuns Dental Laboratorium

​​Damhus Boulevard 24, 2610 Rødovre

LAPS A/S CVR: 11537677

Mandag​ - Torsdag

8 - 16​

Fredag

8 - 14