Persondata​

Kære Kunde

Når du er kunde hos Bruuns Dental Laboratorium sikrer vi at alle personlige Patient informationer håndteres efter gældende retningslinier om håndterering af Personlige data i Persondata forordningen. Et dentallaboratorium er som udgangspunkt dataansvarlig i og med vi har lovhjemmel qua forordningen for medicinsk udstyr, som pålægger os, at vi skal opbevare erklæringer med patientens navn i et antal år afhængig af udstyrets klasse. Vi har naturligvis gennemgået vores brug af patient data hos Bruuns Dental laboratorium. Hovedformålet med vores ydelser er ikke at behandle data. Vi bruger data til en enkelt opgave for at udføre det individuelle medicinsk fremstillede udstyr.


Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om Patienter og vi håndterer og opbevarerselvfølgelig alle disse oplysninger struktureret , fortrolligt og ​sikkert, i henhold til Persondataforordningen.

Vi beder om at alle mail med patentfølsomme oplysninger sendes som ”sikker mail” i krypteret format til os, ligesom vi håndterer alt mail krypteret. ​Vi beder om at ordre sedler påføres Patient navn samt CPR og mails/SMS om specifikke opgaver påføres vores ordreseddelnummer samt patientensfødselsdato.

Er der i produktionsforløbet brug for at vi involverer eksterne leverandører, vil disse enten have en Databehandler aftale med os eller en fortrolighedserklæring.Det vil i videst muligt omfang tilstræbes at informationer om arbejdet til ekstene leverandørere hånteres med Ordre nr som eneste identification.


Vi opbevarer patientoplysninger så længe det er påkrævet af hensyn til den Medisinske forordning og bogføringsloven.

Kære Ansøger

Når du sender en ansøgnig til Bruuns Dental Laboratorium hve enten det er via et Jobopslag eller en uopfordret ansøgning, sikrer vi at alle personlige informationer håndteres efter gældende retningslinier om håndterering af Personlige data i Persondata forordningen. Vi beder dig bla. også bekræfte, hvor længe vi må opbevare din ansøgning.

Hvis du ønsker mere information eller har spørgsmål om vores håndtering af personlige informationer i henhold til Persondata forordningen, beder vi dig kontakte os via telefon eller mail.

Bruuns Dental Laboratorium

​​Damhus Boulevard 24, 2610 Rødovre

CVR: 15918446

​Telefon: 36 70 18 05

eller 36 70 03 75 

E-mail kontakt@bruunsdental.dk

Mandag​ - Torsdag

8 - 16​

Fredag

8 - 14